Leergeld Maashorst – Organisatie

Organisatie

In 2010 is Leergeld Uden-Oss opgericht, waarbij zich later ook de gemeenten Veghel en Bernheze hebben aangesloten. De Stichting is toen verder gegaan onder de naam Leergeld Maas & Leijgraaf. In 2020 heeft het bestuur van Leergeld Maas & Leijgraaf om praktische redenen besloten de organisatie te splitsen in Leergeld Oss-Bernheze en Leergeld Uden-Landerd. Vanaf februari 2022 is de naam veranderd in Leergeld Maashorst.

De op de website opgenomen Jaarverslagen en Jaarrekeningen 2017-2020 betreffen derhalve Leergeld Maas & Leijgraaf.

De Stichting Leergeld Maashorst werkt vanuit kantoor te Uden voor kinderen in de doelgroep uit de gemeente Maashorst:

KvK nummer: 80769594
RSIN / fiscaal nummer: 861793729
ANBI-status: is toegekend

Bestuur

Het bestuur van Stichting Leergeld Maashorst bestaat uit de volgende personen:

  • De heer B.C.H. Vervest, Volkel, voorzitter
  • Mevrouw H.A.M. Goijer-Janssen, Uden, secretaris
  • De heer A.G.A.J. Schampers, Uden, penningmeester
  • Mevrouw Marie-José Rijkers, Uden, Lid

De bestuursleden zijn onbezoldigd; zij ontvangen in voorkomende gevallen een onkostenvergoeding.

Werknemers

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Er is één coördinator en 4 intermediairs, allen vrijwilligers. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Beleidsplan

Beleidsplan Leergeld Uden Landerd 2021-2024

Activiteitenplan

Activiteitenplan 2021 Leergeld Uden Landerd